Propojení krásy a tradice ve společnosti Granát

Dne 9. dubna 2015 se v družstvu uskutečnil pod záštitou České manažerské asociace (Regionálního klubu Severovýchodní Čechy - RKS) a Centra andragogiky diskusní kulatý stůl na téma "Propojení krásy a tradice ve společnosti Granát".

Úvodem přivítala účastníky diskusní akce předsedkyně RKS PhDr. Marie Jírů. Po představení účastníků bylo hlavní slovo předáno předsedovi představenstva společnosti Granát, panu Ing. Miloslavu Šorejsovi, který hovořil na téma propojení krásy a tradice uvnitř družstva Granát.

Dalším řečníkem, který se ujal slova, byl Václav Břichňáč, výrobní ředitel společnosti Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, který představil téma Průřez výrobou a technologiemi.

Poté byli účastníci vyzváni k přesunu, aby si mohli prohlédnout závod zlatnických a brusičských výrob. Po skončení prohlídky závodu následovala prezentace opět pana Ing. Miloslava Šorejse, který na závěr celého setkání hovořil o historii a budování družstva, které má více než šedesátiletou tradici výroby šperků s českými granáty, druhá část příspěvku se nesla v duchu současnosti klasického družstva se 140 majiteli.

V závěrečném poděkování se rekapitulovala splněná očekávání a následovala neformální diskuse nad tématy, která se nesla ve velmi příjemném duchu.

 kulaty stul 01kulaty stul 02

kulaty stul 03kulaty stul 04