Členská schůze 2016

V pátek 29. dubna 2016 proběhla členská schůze družstva umělecké výroby Granát.

Novým předsedou představenstva byl zvolen Ing. Pavel Tvrzník.

PROGRAM:

 1. Zahájení, volba mandátové, návrhové a volební komise, volby zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 2. Výroční zpráva představenstva družstva
 3. Roční účetní závěrka
 4. Rozdělení zisku
 5. Výroční zpráva kontrolní komise
 6. Výroční zpráva komise POČ
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Plán hospodářského rozvoje na rok 2016
 9. Zásady pro poskytování věrnostních odměn
 10. Rozpočet sociálního fondu
 11. Smlouva o výkonu funkce 1 člena voleného orgánu
 12. Diskuse
 13. Volba členů představenstva, kontrolní komise a komise POČ
 14. Schválení společnosti Auditex s.r.o. k provedení auditu, ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016
 15. Vyhlášení výsledků voleb
 16. Schválení návrhu usnesení členské schůze
 17. Závěr